/ / Как да използвам функцията на контролера в друга фабрика в AngularJS [duplicate] - angularjs

Как да използвам функция на контролера в друга фабрика в AngularJS [дубликат] - angularjs

Написах контролер и използвах функция там. Искам да използвам тази функция в друга фабрика с обхват на контролера. Възможно ли е?

Отговори:

0 за отговор № 1

Не можете да не инжектирате контролера във фабриката / Service. Което означава, че не можете да използвате функциите на контролера във фабриката / Service.

Можете да инжектирате нещата в контролери, но виене може да инжектира контролери в нещата.Това е така, защото контролерите не се създават от доставчика.Вместо това има вградена ъглова услуга, наречена $ контролер, която е отговорна за настройването на вашите контролери.

Референтен линк: -Разбирателство зависимост чрез инжектиране