/ / Conversation.Id е уникален? ServiceUrl се е променила? - браузъра

Conversation.Id е уникален? ServiceUrl се е променила? - браузъра

Използвах Conversation.Id + ServiceUrl като уникален идентификационен номер на ID на разговор за много канали (Skype, Telegram, FaceBook). След последното обновяване на браузъра (мисля) ServiceUrl се промени от https://skype.botframework.com да се https://smba.trafficmanager.net/apis/

Какво мога да използвам като уникален идентификационен номер на разговор за всички канали?

Отговори:

1 за отговор № 1

Да, изглежда, че се е променило преди известно време по тези теми (# 1, # 2, # 3). Мисля, че трябва да можете да използвате Conversation.Id + activity.ChannelId.


1 за отговор № 2

Conversation.Id + serviceUrl е съвсем опасна комбинация.
В длъжност документация казано е, че не трябва да разчитаме на тях, както в случая serviceUrl:

въведете описанието на изображението тук и Conversation.Id е уникален за всеки канал, както е посочено тук:
въведете описанието на изображението тук

Обмислете използването на тези комбинации, които са уникални:

activity.ChannelId + activity.From.Id - за спестяване потребителски данни
conversation.Id + activity.ChannelId - за запазване на каналните данни