/ / Покана чрез препратка към 2D Arrays - c ++

Обадете се чрез позоваване на 2D Arrays - c ++

Опитвам се да накарам тази проста програма да работи, но продължавам да греша от грешка до грешка.
Ето кода:

#include <iostream>
using namespace std;

const int row = 3;
const int col = 3;
int array[row][col];

void print(int array[row][col]){
for(int i = 0; i < 3; i++){
for(int j = 0; j < 3; j++){
cout << array[i][j];
}
}
}

void setValues(int (&array), int value){
for(int i = 0; i < 3; i++){
for(int j = 0; j < 3; j++){
array[i][j] = value; //invalid types "int[int]" for array subscript
}
}
}

int main() {
setValues(array, 30); //Expected primary-expression before "," token + Invalid Arguments "Candidates are: void setValue(int &, int)
print(array); //expected primary=expression before ")" token
return 0;
}

Искам да променя стойностите в 2D масив с функция.

Отговори:

0 за отговор № 1
typedef int array[row][col];

Това, което правите тук, е създаването на псевдоним int това е наречено array[row][col], Просто премахнете typedef и тя ще работи добре.

редактиране: Забравих за другата грешка

void setValues(int (&array)[row][col], int value)

Тя също така работи по този начин

void setValues(int array[row][col], int value)