/ / uitableview делегат методи не се наричат ​​- iphone, uitableview, делегати, методи

uitableview делегат методи не се наричат ​​- iphone, uitableview, делегати, методи

Имам проблем, че методите за таблица сане се нарича първия път, когато се показва таблицата. Ако превключа обратно на предишния изглед и след това щракнете върху бутона, за да покажете отново таблицата, методите се наричат ​​този път.

Трябва да кажа, че показвам лист за действие, докато таблицата се зарежда. Работният лист, който извиквам в метода ViewWillAppear.

Отговори:

1 за отговор № 1

аз го фиксирани чрез добавяне на [self.tableView reloadData] след отхвърляне на листа. Не знам дали е правилният начин, но по някакъв начин работи.