/ / Защо && връщане true и return false? [дубликат] - php

Защо && връщане true и връщане false? [дубликат] - php

В този пример:

$x = $b && $c;
$y = $b and $c;

Защо $ x = true и $ y = false? са && не са равни и?

Отговори:

2 за отговор № 1

PHP: Първият код ще зададе $ x на резултата от сравнението $ b с $ c, и двете трябва да са верни, Вторият код ще зададе $ y като $ b и thant, сравнявайки успеха с $ c


1 за отговор № 2

Предимството на операторите е това, което прави разликата тук.

Предимство на оператора на PHP

Предимство на оператора на JavaScript