/ / Как да предам и да получа данни от потребителя? - питън, бутилка

Как трябва да предам и да получа данни от потребителя? - питън, бутилка

Имам страница, в която потребителят дава някои данни в aпроста форма. Това е публикувано в бутилка, прави магията и генерира много повече данни. Тогава имам нужда от потребителски вход за избиране само на някои от генерираните данни, така че предавам съответния аспект на данните на потребителя и го показвам с графика. След това потребителят избира, като кликне върху парцел. Когато имам избор на потребителите, мога да продължа да работя с данни. Но не искам да предам всички генерирани данни на потребителя, само за да получа същите данни обратно, защото потребителят трябва да оцени само един аспект от него и вероятно има някакъв шанс да загуби някои данни по пътя.

Как трябва да получа оценка на потребителите, без да прехвърля данните, генерирани в първата стъпка, на потребителя? Трябва да прехвърля данни от един @route в друг, без да отиде на потребителя, това е възможно?

Отговори:

1 за отговор № 1

Тъй като http е протокол без статус, ще трябва да имате някакъв механизъм на сесията, който да поддържа сървъра за данни между две заявки.

Bottle.py няма собствен мениджър на сесиите, но те препоръчват използвайки стъкленица,