/ / Конфигурация на задачите на Zurmo Cron - zurmocrm

Конфигурацията на задачите на Zurmo Cron - zurmocrm

Има ли някаква добра CRON конфигурация за Zurmo. Документацията изглежда по-малко и форумът не е много активен. Zurmo бе домакин в Google Compute VM, използвайки Bitnami. Така че беше инсталиран в

/opt/bitnami/apps/zurmo/

Отговори:

0 за отговор № 1
*/5 * * * * cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user Monitor &> /dev/null
30 4 * * * cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user CurrencyRatesUpdate &> /dev/null
30 2 * * 6 cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user ImportCleanup &> /dev/null
*/30 * * * * cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user AddressGeocodeUpdate &> /dev/null
0 */1 * * * cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user AutoresponderQueueMessagesInOutbox &> /dev/null
0 */1 * * * cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user CampaignGenerateDueCampaignItems &> /dev/null
0 */1 * * 6 cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user CampaignMarkCompleted &> /dev/null
0 */1 * * * cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user CampaignQueueMessagesInOutbox &> /dev/null
0 22 * * * cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user ClearSentNotificationsEmail &> /dev/null
*/5 * * * * cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user EmailArchiving &> /dev/null
*/5 * * * 6 cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user EmailBounce &> /dev/null
*/1 * * * * cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user ProcessOutboundEmail &> /dev/null
0 22 * * * cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user TestOutboundEmail &> /dev/null
5 18 * * 6 cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user DraftEmailTemplateCleanup &> /dev/null
5 18 * * 6 cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user ExportCleanup &> /dev/null
5 18 * * 6 cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user CheckZurmoUpdates &> /dev/null
0 * */1 * * cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user JobLogCleanup &> /dev/null
0 */1 * * 6 cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user UpdateModelsLatestActivityDateTimeByMeeting &> /dev/null
*/15 * * * * cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user ByTimeWorkflowInQueue &> /dev/null
*/15 * * * * cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user WorkflowMessageInQueue &> /dev/null
0 22 * * * cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user WorkflowValidityCheck &> /dev/null
*/10 * * * * cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user ReadPermissionSubscriptionUpdate &> /dev/null
5 18 * * 6 cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user ShortUrlCleanup &> /dev/null
*/5 * * * * cd /opt/bitnami/apps/zurmo/htdocs/app/protected/commands && ./zurmoc jobManager user SendGridEmailEvents &> /dev/null