/ / azure cdn - wiele punktów końcowych? - lazur, lazur-cdn

azure cdn - wiele punktów końcowych? - lazur, lazur-cdn

Czy możesz mieć pojedynczą, lazurową instancję CDNskonfigurowane dla wielu przedmiotów? Obecnie mam rolę internetową w usłudze w chmurze ... rola internetowa używa konta przechowywania w lazurach do przechowywania wszystkich obrazów itp. Obecnie mam niebieski serwer CDN skonfigurowany do usługi w chmurze (monit o utworzenie) - więc teraz mam różne skrypty i css itp. W CDN. Chciałbym też mieć wszystkie obrazy / zasoby z konta magazynu na cdn i zastanawiałem się, czy można to zrobić z tego jednego CDN, czy też potrzebowałbym stworzyć inny CDN tylko dla obrazów itp.?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Nie jestem pewien co rozumiesz przez "ten sam cdn", alemożesz użyć tego samego profilu CDN, aby mieć dwa punkty końcowe CDN. Jeden wskazuje dwa główne elementy usługi w chmurze. Drugi do blobu zawartości obrazów. Poniżej znajdują się dwa linki opisujące dwa podejścia zarówno do usługi w chmurze, jak i do przechowywania poniżej.

Mam nadzieję że to pomoże!

Przechowywanie: https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/cdn-create-a-storage-account-with-cdn/

Usługi w chmurze: https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/cdn-cloud-service-with-cdn/