/ / Wywołanie przez odniesienie za pomocą 2D Arrays - c ++

Zadzwoń przez odniesienie za pomocą 2D Arrays - c ++

Próbuję uzyskać ten prosty program c ++ do pracy, ale ciągle odbijam od błędu do błędu.
Oto kod:

#include <iostream>
using namespace std;

const int row = 3;
const int col = 3;
int array[row][col];

void print(int array[row][col]){
for(int i = 0; i < 3; i++){
for(int j = 0; j < 3; j++){
cout << array[i][j];
}
}
}

void setValues(int (&array), int value){
for(int i = 0; i < 3; i++){
for(int j = 0; j < 3; j++){
array[i][j] = value; //invalid types "int[int]" for array subscript
}
}
}

int main() {
setValues(array, 30); //Expected primary-expression before "," token + Invalid Arguments "Candidates are: void setValue(int &, int)
print(array); //expected primary=expression before ")" token
return 0;
}

Chcę zmienić wartości w tablicy 2D z funkcją.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1
typedef int array[row][col];

To, co tu robisz, tworzy alias dla int to się nazywa array[row][col]. Po prostu usuń typedef i będzie działać dobrze.

Edytować: Zapomniałem o innym błędzie

void setValues(int (&array)[row][col], int value)

Działa to również w ten sposób

void setValues(int array[row][col], int value)