/ / Uruchamianie starej aplikacji django w nowym środowisku wirtualnym - python, django

Uruchamianie starej aplikacji django w nowym środowisku wirtualnym - python, django

Mam aplikację django, którą uruchomiłem w Pythonie 2.7 i django 1.7.10.Jednak próbuję przenieść go do django 1.8. Stworzyłem nowy virtualenv, zainstalowałem python2.7 i django 1.8 w nim i przeniosłem tam aplikację. Jednak gdy uruchamiam serwer, to nadal czyta django 1.7.10. Jaki może być problem?

konsola wprowadź opis obrazu tutaj

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Nie musisz przenosić aplikacji na noweŚrodowisko wirtualne, które wystarczy aktywować, prawdopodobnie nie zostało aktywowane nowe. W rzeczywistości nie potrzebujesz nowego środowiska wirtualnego do aktualizacji. Właśnie pip install -U django==1.8 uaktualni twoje django, a następnie dokona niezbędnych zmian.