/ / Volanie pomocou odkazu na 2D polia - c ++

Zavolajte odkazom pomocou 2D Array - c ++

Snažím sa dostať tento jednoduchý program c ++ do práce, ale stále sa odráža od chyby k chybe.
Tu je kód:

#include <iostream>
using namespace std;

const int row = 3;
const int col = 3;
int array[row][col];

void print(int array[row][col]){
for(int i = 0; i < 3; i++){
for(int j = 0; j < 3; j++){
cout << array[i][j];
}
}
}

void setValues(int (&array), int value){
for(int i = 0; i < 3; i++){
for(int j = 0; j < 3; j++){
array[i][j] = value; //invalid types "int[int]" for array subscript
}
}
}

int main() {
setValues(array, 30); //Expected primary-expression before "," token + Invalid Arguments "Candidates are: void setValue(int &, int)
print(array); //expected primary=expression before ")" token
return 0;
}

Chcem zmeniť hodnoty v 2D poli s funkciou.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1
typedef int array[row][col];

To, čo robíte tu, je vytvorenie aliasu pre int to je volané array[row][col], Stačí odstrániť typedef a to bude fungovať v pohode.

editovať: Zabudla som na ďalšiu chybu

void setValues(int (&array)[row][col], int value)

Funguje to taktiež

void setValues(int array[row][col], int value)