/ / Spustenie starého aplikácie django v novom virtuálnom prostredí - python, django

Spúšťanie starých aplikácií django v novom virtuálnom prostredí - python, django

Mám django app som bežal v python 2.7 a django 1.7.10.Avšak snažím sa premeniť na django 1.8. Vytvoril som nový virtualenv, nainštaloval som python2.7 a django 1.8 a presunul som tam aplikáciu.Avšak keď som spustil server stále číta django 1.7.10.What by mohol byť problém?

konzola tu zadajte popis obrázku

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Aplikáciu nepotrebujete presunúť na novévirtuálne prostredie, ktoré stačí aktivovať, pravdepodobne ste neaktivovali nový. V skutočnosti tiež nepotrebujete nové virtuálne prostredie na inováciu. proste pip install -U django==1.8 bude inovovať django a potom vykonať potrebné úpravy.