/ / zsh: Zmeňte adresár, do ktorého bol súbor skopírovaný do posledného príkazu - zsh

zsh: Zmeňte adresár, do ktorého bol súbor skopírovaný do posledného príkazu - zsh

používam zsh a majú príkaz

> mvcd a b               (and cpcd)

ako skratka pre mv a b nasledovaný cd b, Ale ja som hlúpa a veľmi často používam mv a b, Je tu príkaz, ktorý môžem vykonať neskôr, aby som ešte mohol ísť b, Niečo ako:

> mv document.pdf ~/Documents
> cdLast     ( <-- this would cd to ~/Documents )

odpovede:

2 pre odpoveď č. 1

písanie na stroji uniknúť-, vloží posledný argument predchádzajúceho príkazu na kurzor. typ cd, potom stlačte uniknúť-, vložiť ~/Document na kurzor.