/ / akú voľbu ovláda numerická námaha rozšírenie v zsh? - zsh

akú voľbu ovláda numerická rozšírenie v zsh? - zsh

Na jednej z mojich zsh zariadení sa mi naozaj stane chyba. Môžem to urobiť:

for k in {1..6}; do echo $k; done
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5
# 6

ale nemôžem to prekonať:

for k in {1..6..2}; do echo $k; done
# {1..6..2}

Som si istý, že môj súčasný shell je zsh a v inom počítači to funguje, takže sa len zaujímalo, akú možnosť som mohol nastaviť, ktorá zmenila predvolené správanie. Nejaké nápady?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Kým {x..y} syntax vznikol v zsh pred desiatimi rokmi, ksh93 bol ten, ktorý pridal {x..y..step} jeden a zsh pridala ho len vo verzii 4.3.10-test-3 v roku 2010.

Pravdepodobne máte staršiu verziu zsh tam.