/ Ako zistiť, či som v adresári hg alebo git cez `: vcs_info:`? - zsh

Ako zistiť, či som v adresári hg alebo git cez `: vcs_info:`? - zsh

:vcs_info: Zdá sa, že viete, či ste v git alebo hg adresári, ak ho povolíte:

zstyle ":vcs_info:*" enable git hg

tzn. môžete túto výzvu upraviť týmto spôsobom.

Ako môžem využiť tieto údaje, aby som mohol napísať if stav? napr.

if [[ $some_magic_zstyle_vcs_info_variable ]]; then
echo "I"m in a git dir!"
fi

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

mafredi ponúkol a lepšie riešenie:

zstyle ":vcs_info:*" enable git hg
zstyle ":vcs_info:*" max-exports 3
zstyle ":vcs_info:(git|hg):*" formats " %b" "x%R" "%s"
zstyle ":vcs_info:(git|hg):*" actionformats " %b|%a" "x%R" "%s"

...

if [[ "$vcs_info_msg_2_" == "git" ]]; then
# git
fi

if [[ "$vcs_info_msg_2_" == "hg" ]]; then
# hg
fi

t.j. %s vloží meno VCS $vcs_info_msg_2_,