/ / ako získať aktuálnu hodnotu jazdca v zurbase 6 - zurb-foundation-6

ako získať aktuálnu hodnotu posuvníka zurb 6 - zurb-foundation-6

Nie som si istý, že by som mohol nájsť dokumentáciu, ako získať aktuálnu hodnotu posuvníka. To nefunguje aj keď selektor jquery vráti správny objekt:

$(".slider").attr("data-slider")

Určite musí byť ľahké ...

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Vstupný prvok v kontajneri div obsahujehodnotu posúvača. Pozrite si môj príklad nižšie vytiahol priamo z jednoduchého príkladu Zurb s ID pridanou k skrytému vstupu a odkazuje sa na tlačidlo onclick udalosť.

<div class="slider" data-slider data-initial-start="50" data-end="200">
<span class="slider-handle"  data-slider-handle role="slider" tabindex="1"></span>
<span class="slider-fill" data-slider-fill></span>
<input type="hidden" id="slide1value">
</div>
<div class="column row no-print">
<input onclick="alert($("#slide1value").val());" value="CLick here for slider1 value.">
</div>

http://foundation.zurb.com/sites/docs/slider.html#basics