/ / Zurb Foundation 4 ORBIT posuvník: vypnúť kruhový / infinte - zurb-základ

ZABRÁTOVÝ JEDNOTKA Zurb Foundation 4 ORBIT: vypnite kruhový / infinte - zurb-základ

Ako som pochopil, Orbit mala možnosť singleCycle: true, takže neprestáva nepretržite. Ako to môžeme urobiť v nadácii 4 (ideálne bez hackovania jadra)?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Bolo by pekné mať v možnostiach, a vyzerá to tak riešené,

Do tej doby môžete pridať nejaké JS na vyriešenie problému bez toho, aby ste museli zaseknúť jadro. Tu je JS, ktoré budete chcieť pridať:

$("ul[data-orbit]").on("orbit:after-slide-change", function(event, orbit) {
if (orbit.slide_number==$(this).children().length-2) {
self._stop_timer();
}
});

A tu je práca JSFiddle,